R640-2516 Сервер Dell PE R640 1U, 8SFF, 2x5115, 2x16GB RDIMM, 730P 2GB mC, 1x1.2TB 10K SAS, 4xGE, 2x750w, RC2, 8 std, iDRAC9 Ent, noDVD, Bezel noQS, Sliding Rails, noCMA, 3YPSNBD

R640-2516 Сервер Dell PE R640 1U, 8SFF, 2x5115, 2x16GB RDIMM, 730P 2GB mC, 1x1.2TB 10K SAS, 4xGE, 2x750w, RC2, 8 std, iDRAC9 Ent, noDVD, Bezel noQS, Sliding Rails, noCMA, 3YPSNBD

0 0