R740-2929 Сервер Dell PE R740 2U, 16SFF, 1x4114, 1x16GB RDIMM, 730P 2GB mC, 1x1.2TB 10K SAS, 4xGE, 1x750w, RC1, 4 std, iDRAC9 Ent, noDVD, Bezel noQS, Sliding Rails, noCMA, 3YPSNBD

R740-2929 Сервер Dell PE R740 2U, 16SFF, 1x4114, 1x16GB RDIMM, 730P 2GB mC, 1x1.2TB 10K SAS, 4xGE, 1x750w, RC1, 4 std, iDRAC9 Ent, noDVD, Bezel noQS, Sliding Rails, noCMA, 3YPSNBD

0 0